ÚvodPre rodičov

Pre rodičov

Prežívate rodičovskú neistotu, smútok, alebo nádej?

  • Bolo vám počas prvého trimestra prostredníctvom tehotenského vyšetrenia oznámené, že vývoj vášho dieťaťa je neistý? Že sa napríklad ukazuje vážna vrodená vývojová chyba a prognóza je nepriaznivá? Bolo odhalené mimomaternicové tehotenstvo? 
  • Alebo vám bolo oznámené, že hrozí potratenie? Alebo dokonca vyšetrenie ukazuje, že plod je bez známok života? Potratili ste v domácom prostredí?

Bez ohľadu na prebiehajúci týždeň tehotenstva bezplatne ponúkame:

  • Sprostredkovanie lekárskej konzultácie
  • Priestor trpezlivosti a nádeje
  • Duchovnú či psychickú podporu
  • Ďalšiu informačnú podporu v otázkach, ktoré vás zaujímajú, alebo sa nimi trápite

Čelíte strate dieťaťa?

  • Je pre vás dôležitý rozlúčkový obrad? Chcete ho pripraviť podľa vašich potrieb a okolností?
  • Neviete, čo kde zariadiť?

Od úmrtia začína plynúť lehota 96 hodín na rozhodnutie, či chcete svoje dieťa pochovať. Pochovať môžete dieťa, o ktoré ste prišli v ktoromkoľvek týždni tehotenstva. 

Zasiahla vás strata dieťaťa z akéhokoľvek dôvodu už dávnejšie a chcete sa porozprávať?

Nebojte sa vyhľadať pomoc. Sme tu pre vás.

T: 0910 750366


Ďalšie informácie:
Mgr. Milan Grossmann CM
E: milan.grossmann@pvdp.sk

Prenatálny (perinatálny) hospic

Túto špecifickú službu sprostredkúvame podľa princípov prenatálnej/perinatálnej paliatívnej starostlivosti resp. prenatálneho/perinatálneho hospicu, teda zohľadňujeme medicínske, psychosociálne i spirituálne potreby rodičov a nenarodenej ľudskej bytosti alebo novorodenca v spolupráci s odborníkmi spomínaných oblastí.