ÚvodPre rodičov

Pre rodičov

Prežívate očakávané tehotenstvo s nečakanou ťažkosťou? Čelíte strate svojho dieťaťa počas tehotenstva, okolo pôrodu či krátko po pôrode?

Počas tehotenského vyšetrenia je rodičom niekedy oznámené, že ich dieťa nejaví známky života, alebo že pre vážne zdravotné poškodenie je jeho stav nezlučiteľný so životom. To môže byť veľmi bolestná informácia, ktorá prináša neľahké otázky i odpovede pre ďalšie rozhodovania.

Máme na mysli rodičov, ktorí prežívajú tieto situácie:

  • ak došlo k strate dieťa v ktorejkoľvek fáze tehotenstva
  • ak je predpoveď vývoja vrodenej vývojovej chyby nejasná, vrátane rizika úmrtia plodu počas tehotenstva alebo okolo pôrodu 
  • ak po tehotenskom vyšetrení bolo oznámené, že dieťa má vážnu vrodenú vývojovú chybu a pre jeho život sa ukazuje nepriaznivá prognóza

Bezplatne môžeme sprostredkovať:

  • odbornú lekársku konzultáciu  
  • kontakt s inými rodičmi, ktorí už mali podobnú skúsenosť
  • duchovnú či psychickú podporu
  • v prípade straty dieťaťa prípravu na dôstojnú rozlúčku alebo pohrebný obrad podľa potrieb rodičov a aktuálnych okolností 
  • podporu v ďalších súvisiacich otázkach, ktoré rodičov trápia

 

Osoba prvého kontaktu a ďalšie informácie:

Mgr. Milan Grossmann CM

milan.grossmann@pvdp.sk
0910 750366