ÚvodPre rodičov

Pre rodičov

Prežívate smútok a žiaľ zo straty svojho dieťaťa počas tehotenstva, okolo pôrodu či krátko po pôrode?

Počas tehotenského vyšetrenia je rodičom niekedy oznámené, že ich dieťa nejaví známky života, alebo že pre vážne zdravotné poškodenie je jeho stav nezlučiteľný so životom. To môže byť veľmi bolestná informácia, ktorá prináša neľahké otázky i odpovede pre ďalšie rozhodovania.

Máme na mysli rodičov, ktorí prežívajú tieto situácie:

  • Ak došlo k strate dieťa v ktorejkoľvek fáze tehotenstva
  • Ak je predpoveď vývoja vrodenej vývojovej chyby nejasná, vrátane rizika úmrtia plodu počas tehotenstva alebo okolo pôrodu 
  • Ak po tehotenskom vyšetrení bolo oznámené, že dieťa má vážnu vrodenú vývojovú chybu a pre jeho život sa ukazuje nepriaznivá prognóza

Bezplatne môžeme sprostredkovať:

  • Odbornú lekársku konzultáciu  
  • Kontakt s inými rodičmi, ktorí už mali podobnú skúsenosť
  • Duchovnú či psychickú podporu
  • Podporu v ďalších súvisiacich otázkach

Pohreb dieťaťa: od úmrtia začína plynúť lehota 96 hodín na rozhodnutie, či chcete svoje dieťa pochovať. Pochovať môžete dieťa, o ktoré ste prišli v ktoromkoľvek týždni tehotenstva. 

  • Hľadáte informácie, čo, kde, a ako zariadiť?
  • Chcete pripraviť rozlúčku alebo pohrebný obrad podľa Vašich potrieb a okolností?
  • Zasiahla Vás strata dieťaťa z akéhokoľvek dôvodu už dávnejšie a chcete sa porozprávať?

 

Osoba prvého kontaktu a ďalšie informácie:

Mgr. Milan Grossmann CM

milan.grossmann@pvdp.sk
0910 750366