ÚvodPre rodičov

Pre rodičov

Rodičom je počas tehotenstva niekedy oznámené, že ich dieťa je poškodené a pre jeho život sa ukazuje nepriaznivá prognóza. To je vždy bolestná informácia, ktorá prináša neľahké otázky i odpovede pre ďalšie rozhodovania.

Sme tu pre rodičov v týchto situáciách:

  • ak bolo po tehotenskom vyšetrení oznámené, že dieťa má vrodenú vývojovú chybu
  • ak rodičia prišli o svoje dieťa v akejkoľvek fáze tehotenstva, alebo sa predpokladá jeho úmrtie krátko po pôrode 

Bezplatne môžeme sprostredkovať:

  • konzultáciu a sprevádzanie
  • medicínsku, psychickú či duchovnú podporu
  • kontakt s inými rodičmi, ktorí už mali podobnú skúsenosť
  • v prípade straty dieťaťa prípravu na dôstojnú rozlúčku alebo pohrebný obrad
  • podporu v ďalších súvisiacich otázkach, ktoré rodičov trápia

Túto špecifickú službu sprostredkúvame v súlade s konceptom perinatálnej paliatívnej starostlivosti, ktorá zahŕňa medicínske, psychosociálne a spirituálne potreby rodičov a nenarodenej ľudskej bytosti alebo novorodenca.

 

Sme tu pre Vás. Sme pri Vás.

Súvisiace články a príbehy