Plášť Vincenta De Paul je iniciatíva Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul na Slovensku, ktorou sa podieľame na poskytovaní spirituálnej starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich a ich blízkych v ich domácom prostredí v spolupráci s mobilnými zariadeniami zdravotnej starostlivosti.

Rešpektujeme kultúrne prostredie a náboženské zvyklosti chorého a jeho rodiny.

Prečo vznikla naša iniciatíva?

Smrť je všadeprítomná, ale vytesnená. Veríme však, že aj smrť je možné prijať ako súčasť života.

Každý mesiac na Slovensku zomierajú tisíce ľudí. Každý deň mnohí na sklonku života prežívajú svoje osobné životné drámy.

"Zomierajúci potrebujú nielen lepšie tlmenie bolesti, ale lepšiu celkovú starostlivosť, lebo trpia nielen telesnou, ale tiež spirituálnou, psychickou či sociálnou bolesťou, ktoré všetky sa musia liečiť." (Cicely Saunders (1918-2005), zakladateľka novodobého hospicového hnutia.)

Zároveň sa usilujeme podporovať myšlienku a prax perinatálnej paliatívnej starostlivosti pre rodičov prežívajúcich veľmi skorú stratu svojho dieťaťa.

Spirituálnu službu poskytujeme pre klientov našich partnerov

Odborný partner

Sv. Lujza, n.o. - Centrum paliatívnej starostlivosti - Mobilný hospic

Centrum paliatívnej starostlivosti
M. Gorkého 1
971 01 Prievidza

046 / 5425 665

svlujza1@gmail.com

https://www.svlujza.sk/

Nevedela som, že existuje takáto odborná služba pre domáce prostredie. Veľmi sa jej teším.

Mária

starajúca sa o ležiaceho manžela trpiaceho na parkinsonovu chorobu.