Plášť Vincenta De Paul je iniciatíva, ktorá sa zrodila v Misijnej spoločnosti na Slovensku s cieľom podieľať sa na rozvoji spirituálnej starostlivosti pre nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich a ich blízkych v ich domácom prostredí v spolupráci s mobilnými zariadeniami zdravotnej starostlivosti.

Rešpektujeme kultúrne a náboženské zvyklosti chorého a jeho rodiny.

Prečo vznikla naša iniciatíva?

Smrť je všadeprítomná, ale vytesnená. Veríme však, že aj smrť je možné prijať ako súčasť života.

Každý mesiac na Slovensku zomierajú tisíce ľudí. Každý deň mnohí na sklonku života prežívajú svoje osobné životné drámy.

"Zomierajúci potrebujú nielen lepšie tlmenie bolesti, ale lepšiu celkovú starostlivosť, lebo trpia nielen telesnou, ale tiež spirituálnou, psychickou či sociálnou bolesťou, ktoré všetky sa musia liečiť." (Cicely Saunders (1918-2005), zakladateľka novodobého hospicového hnutia.)

PRE RODIČOV
(prenatálny/perinatálny hospic)


Zároveň sa usilujeme podporovať myšlienku a prax tzv. prenatálneho (perinatálneho) hospicu pre rodičov prežívajúcich veľmi skorú stratu svojho dieťaťa.

Odborní partneri

SIMEON centrum paliatívnej medicíny
- mobilný hospic
Bratislava

Odborný partner

Medená 18
811 02 Bratislava

0947 915 204

simeoncentrum@gmail.com

http://hospic-simeon.sk/

Sv. Lujza, n.o. - Centrum paliatívnej starostlivosti
- mobilný hospic
Prievidza

Odborný partner

M. Gorkého 1
971 01 Prievidza

046 / 5425 665

svlujza1@gmail.com

https://www.svlujza.sk/

Slnečnica Slovensko
- Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré
Bratislava

Odborný partner

Svätovojtešská 40
831 03 Bratislava

0915 290 304

info@hospic-slnecnica.sk

https://www.hospic-slnecnica.sk/

Nevedela som, že existuje takáto odborná služba pre domáce prostredie. Veľmi sa jej teším.

Katarína

starajúca sa o manžela v záverečnej fáze onkologického ochorenia.