PLÁŠŤ VINCENTA DE PAUL

Sme tu pre rodičov zasiahnutých stratou dieťaťa v akejkoľvek fáze jeho bytia.

Zároveň sa usilujeme o šírenie myšlienky perinatálnej paliatívnej starostlivosti.

Zaujíma nás, čo vás trápi.