Plášť Vincenta de Paul

Starostlivosť pre krehké životy

Iniciatíva pre šírenie myšlienky a praxe
perinatálnej paliatívnej starostlivosti

Plášť Vincenta de Paul sprostredkúva pomoc rodičom, ktorí sa počas tehotenstva dozvedia, že ich dieťa má závažnú vrodenú vývojovú chybu, alebo čelia strate svojho dieťaťa.

Zaujíma nás, čo vás trápi.