ÚvodPre zdravotníkov

Vzdelávanie pre zdravotníkov

Na začiatku našej iniciatívy je prvoradým cieľom prispieť k rozšíreniu povedomia o pomerne novom prvku sieťovej spolupráce, ktorým je perinatálna paliatívna starostlivosť.

Lekárov a ďalších odborníkov z prienikových i pomáhajúcich profesií, ktorí by chceli tento koncept lepšie spoznávať a priniesť do svojej praxe, by sme chceli podporiť prostredníctvom konferencií a postupne i kurzami či školeniami.

Podeľte sa s nami

Ak podobnú starostlivosť už poskytujete, čo si myslíte, že Vám chýba, aby ste ju mohli poskytovať ešte lepšie? Podeľte sa s nami o Vaše poznatky a dobré skúsenosti.

Otázky a odpovede

o niektorých princípoch
perinatálnej paliatívnej starostlivosti
(Perinatal Palliative Care, PPC)