ÚvodO nás

Čo je Plášť Vincenta de Paul?

Plášť Vincenta de Paul je iniciatíva, ktorá vzniká ako odpoveď na otázky rodičov v súvislosti s vážnou chorobou ich dieťaťa zistenou počas tehotenstva.

Prečo to robíme?

Rozširovaná a spresňovaná prenatálna diagnostika prináša závažné otázky v súvislosti s chorým dieťaťom v tehotenskom období života, ktoré však často zostávajú nezodpovedané.

Ako to robíme?

Tvoríme platformu, prostredníctvom ktorej sa budú môcť stretnúť tí, ktorí pomoc hľadajú a tí, ktorí pomôcť vedia a chcú. Zriaďujeme účinné postupy, aby sa rodičom a rodinám sprostredkovala pomoc, ktorú hľadajú a aby bola dostupnejšia.

Túto špecifickú službu sprostredkúvame v súlade s konceptom perinatálnej paliatívnej starostlivosti, ktorá zahŕňa medicínske, psychické, sociálne i duchovné potreby rodičov a nenarodenej ľudskej bytosti alebo novorodenca.

Kto sme?

Plášť Vincenta de Paul nie je konkrétnym miestom, ale myšlienkou s konkrétnou službou vykonávanou vďaka spolupracujúcim odborníkom medzi ktorými sú gynekológ-pôrodník, detský kardiológ, neonatológ a odborníci z ďalších prienikových profesií. Možná je aj spolupráca s duchovným. Kladieme základy služby a rozvíjame ju podľa potrieb, ktoré vidíme u rodičov. Hľadáme potencionálnych spolupracovníkov.

Milan Grossmann

Vyštudoval filozoficko-teologické vedy na Univerzite Komenského v Bratislave. Je členom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a iniciátorom služby Plášť Vincenta de Paul - starostlivosť pre krehké tehotenstvo.