ÚvodO nás

Čo je Plášť Vincenta de Paul?

Plášť Vincenta de Paul je iniciatíva, ktorá vzniká ako odpoveď na otázky rodičov v súvislosti s vážnou chorobou ich dieťaťa zistenou počas tehotenstva alebo ak rodičia prežívajú predčasnú stratu svojho dieťa.

Prečo to robíme?

Rozširovaná a spresňovaná prenatálna diagnostika prináša závažné otázky, ktoré však často zostávajú nezodpovedané.

Ako to robíme?

Zriaďujeme účinné postupy, aby sa rodičom a rodinám sprostredkovala pomoc podľa ich potrieb a aby bola dostupnejšia.

Túto špecifickú službu sprostredkúvame v súlade s konceptom perinatálnej paliatívnej starostlivosti, ktorá zahŕňa medicínske, psychosociálne i spirituálne potreby rodičov a nenarodenej ľudskej bytosti alebo novorodenca.

Kto sme?

Plášť Vincenta de Paul nie je konkrétnym miestom, ale myšlienkou s konkrétnou službou vykonávanou vďaka spolupracujúcim odborníkom medzi ktorými sú gynekológ-pôrodník, detský kardiológ, neonatológ a odborníci z ďalších prienikových profesií. Možná je aj spolupráca s duchovným. Kladieme základy služby a rozvíjame ju podľa potrieb, ktoré vidíme u rodičov. Hľadáme potencionálnych spolupracovníkov.

Milan Grossmann

Vyštudoval filozoficko-teologické vedy na Univerzite Komenského v Bratislave. Je členom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a iniciátorom Plášťa Vincenta de Paul - starostlivosti pre krehké životy.