ÚvodO nás

Čo je Plášť Vincenta de Paul?

Plášť Vincenta de Paul je iniciatíva, ktorá vzniká ako odpoveď na otázky rodičov v súvislosti s vážnou diagnózou ich dieťaťa zistenou počas tehotenstva alebo ak rodičia prežívajú stratu svojho dieťa počas tehotenstva či v období okolo pôrodu.

Prečo to robíme?

Rozširovaná a spresňovaná prenatálna diagnostika prináša neľahké otázky, ktoré však často zostávajú nezodpovedané.

Ako to robíme?

Usilujeme sa zriadiť účinné postupy, aby sa rodičom a rodinám sprostredkovala pomoc podľa ich potrieb a aby táto pomoc bola dostupnejšia.

Túto špecifickú službu sa snažíme sprostredkovať v súlade s konceptom perinatálnej paliatívnej starostlivosti, ktorá zahŕňa medicínske, psychosociálne i spirituálne potreby rodičov a nenarodenej ľudskej bytosti alebo novorodenca.

Kto sme?

Plášť Vincenta de Paul nie je konkrétnym miestom, ale myšlienkou s konkrétnou službou vykonávanou vďaka spolupracujúcim odborníkom medzi ktorými sú gynekológ-pôrodník, detský kardiológ, neonatológ a odborníci z ďalších prienikových profesií. Možná je aj spolupráca s duchovným. Kladieme základy služby a rozvíjame ju podľa potrieb, ktoré vidíme u rodičov. Hľadáme potencionálnych spolupracovníkov.

Milan Grossmann

Študoval filozofiu a teológiu na Univerzite Komenského. Je členom Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a iniciátorom Plášťa Vincenta de Paul.